MGA URI NG TALATA

MGA URI NG TALATA

ü PAGSASALAYSAY

Sa mga batayang anyo ng pagpapahayag, ang pagsasalaysay ang pinakagamitin o pinakamadalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa. Ang layunin nito’y magkuwento ng isang pangyayari o kawil ng mga pangyayari.

Ang mga pang-araw-araw na karanasan ng tao, ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay at sa kanyang kapaligiran, ang mga binabalak niyang gawin, ang mga pangyayaring nagdulot sa kanya ng ligaya’t tuwa; ang lahat ng ito’y ikinukuwento niya sa iba. Potensiyal na materyal sa isang pagsasalaysay ang bawat pagkilos at pagsasalita ng tao, bawat pagbabago sa kanyang kalagayan at bawat pangyayari sa kanyang kapaligiran.

Ang pagsasalaysay ay isang teksto na naglalayong magkwento at aliwin ang mambabasa .

ü PAGLALARAWAN

Nagsasaad o nagpapakita ng anyo, hugis, kulay at katangian.

ü PAGLALAHAD

Nagpapaliwanag  o nagsasaad ng isang katotohanan, palagay o opinion.

ü PANGANGATWIRAN

May layuning mapapaniwala o mapasang-ayon ang iba sa kanyang katwiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« »